*** BANK ***

Konto til indbetaling af aconto varme & ejerbidrag: Finansbanken
Konto til indbetaling af grundfondsbidrag: Danske Bank

Bemærk: Månedlige indbetalinger skal ske på første bankdag i hver måned som en fast overførsel

Kontonumre kan oplyses af administrator af ejendommen