*** BYFO ***
(Bygnings Frednings Foreningen)

 

BYFO er en sammenslutning af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendomme, som Ejerforening Niels Hemmingsensgade 3 har været medlem af i en årrække. Der findes en tilskudsordning ("forfald-pr-år" reglen) for fredede ejendomme til dækning af løbende vedligeholdelse. Reglerne herom kan BYFO orientere nærmere (www.byfo.dk). Ejerforeningen har fået ejendommen opmålt af BYFO, så vurderingsgrundlaget for forfald-pr-år reglen allerede foreligger; dette kan ses på hjemmesiden:

- Internetside: www.byfo.dk (gå til "Medlemsportal")
- Brugernavn: 2000
- Adgangskode: 1153KBHK