*** PRAKTISKE FORHOLD ***

 

PRAKTISKE FORHOLD OM HUSET OG EJERFORENINGEN, Marts 2012

 

Hjemmeside

Ejerforeningens hjemmeside: www.nhgade3.dk

ADSL

Ejendommens trådløse ADSL-forbindelse er åben for alle beboere og betales via fællesudgifterne.

Boilerrum

Efterses af VVS-mester Peter Haagensen, Dansk Varmeregulatorservice Aps, Humlebæk, tlf. 49 19 14 02 (kl. 7-9) eller biltlf. 30 22 46 15. Han har nøgler til såvel gadedør som boilerrum og kender anlægget. Han tager sig ikke af andre VVS-installationer.

 

 

Dørtelefon

Anlægget er indstalleret af el-installatør J. Holst Aps (v. Brian  Ellegaard) Rosengården 8, 1174 K.

 

 

 

 

Istandsættelse

Da ejendommen er fredet er vi forpligtede til at overholde gældende regler for istandsættelse og vedligeholdelse, som fastsat af fredningsmyndighederne. Ejendommens rådgiver er arkitekt Leif Hansen, Boldhusgade 6, 1 sal, 1062 Kbhn.K. Tlf. 33339120, mobil 23259581.

Den store facaderenovering i 1999 blev udført af entreprenør Kim Siestø A/S, Standlodsvej 15, 2300 KBH S, og med det rådgivende ingeniørfirma Peter Jahn og Partenere A/S, Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 KBH Ø, att. Niels Eckardt, tlf. 35 43 10 10.

 

Arkitektfirmaet Leif Hansen forestod installation af nye faldstammer og friskvandsrør i 2009.

Samme arkitaktfirma stod også for renoveringen af indgangsarealet samt trappeopgangen i 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmeaflæsning

Varmeregnskabsåret løber fra 1 okt. til 30 sept. Varmeaflæsningen varetages af ISTA, der efter aflæsning af målerne i de enkelte ejerlejligheder sender en samlet opgørelse til administrator indeholdende oplysninger om hver enkelt lejligheds forbrug samt evt. efterbetaling/tilbagebetaling.

 

 

Elregning

Ejerforenings forbrug af el til pumper i boilerrum fordeles på samme måde som udgifter til varmeforbrug.

Det bemærkes, at elforbrug til ejendommens TV-antenne og ADSL forbindelsen (20W) debiteres elmåleren i ejerlejlighed nr. 7.

Forsikringer

Ejendommen har en bygningsforsikring  hos Tryg, police nr. 649-180.293.

Bank

Se hjemmesiden.

Revisor

Se hjemmeside

 

.

A-skat

Ved udgangen af hver måned skal vi senest d. 10 i den efterfølgende måned betale A-skat. Dette gøres via internettet www.toldskat.dk. (se SE nr. nedenfor). Inden d. 21. januar hvert år skal der endvidere indberettes oplysningssedler for ansatte (dvs. administrator).

Ejendomsafgifter

Opkræves to gange årligt i februar og august. Disse dækker bl.a. skorstensfejning, affaldsgebyr vedr. husholdningsaffald (beboelse).

CVR/SE-nr.

Foreningens "personnummer", der benyttes overfor alle offentlige myndigheder og banker, er 59 50 44 52, jf. registreringsbevis af 30.juni 2011.

 

 

Ejerforenings-møder

Ordinært ejerforeningsmødet skal  afholdes hvert år inden udgangen af april. Ejermødet skal indkaldes med mindst 10 dages varsel, jf. vedtægterne, og administrator skal tage referat af beslutningerne. Ekstraordinære ejerforeningsmøder kan afhodes efter behov.

 

 

Fredning

Ejendommen er en fredet bygning. Enhver forandring kræver derfor en forudgående tilladelse, der indhentes hos Fredningsmyndighederne (pt. Kulturarvsstyrelsen).