*** VARME + VAND ***
aflæsning i september/oktober måned

 

I løbet af september/oktober aflæses varmeforbruget i de enkelte lejligheder - dvs. både
varmeforbruget (radiatorerne) og varmtvandsforbruget (vandmålerne).
Aflæsningerne foretages af administrator, og beboerne vil blive orienteret om
tidspunktet herfor. På sigt er det muligt, at beboerne selv kan aflæse de 
respektive målere. Varmeregnskabet løber fra d. 1. oktober til d. 30. september, således at varmeregnskabet kan afsluttes inden udgangen på året.

Priser:

NB. Hver person bruger gennemsnitligt 130 liter vand pr. dag